16 lipca 2019, Wtorek
Na portalu znajduje się 58982 ogłoszeń

Zobacz podobną ofertę

Pracownik ochrony-dozoru KONINKO

Koninek

W związku z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych zatrudnimy do pracy.
Ochrona i dozór obiektu logistycznego w Koninku.

Praca zmianowa, służby od poniedziałku do piątku w godzianch 15:00-8:00, soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00-20:00 oraz 20:00-8:00.

Wymagania

-stanu zdrowia pozwalającego na samodzielną pracę oraz wykonywanie obchodów - również w godzinach nocnych.
-Zatrudniamy tylko osoby niekarane!
-Zatrudnienie - umowa o pracę na cały etat dodatek za pracę w godziach nocnych,

Oferujemy

Zapewniamy szkolenie wstępne, umundurowanie, terminowe wypłaty

Informacje dodatkowe

Zaintersowanych proszę o kontak telefoniczny pod nr: 517-574-235

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma IMPULS SECURITY POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Podmiejska 2, 61-357 Poznań, adres email: rodo@isp24.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

* Pracodawca realizuje obowiązek wynikający z art. 21 i 33 ust. 7b ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997

ID Oferty:86771
Pracodawca: Impuls Security Polska
Miejsce pracy:Koninek, Polska
Branża: Inne
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Minimalne wynagrodzenie: ---
Maksymalne wynagrodzenie: ---
Ilość wakatów:3
Data ważności:2019-08-04

Share | Dodaj do teczki